Email: info@muziekhuisdeventer.nl | Tel: 06 4721 4907

Nieuws

Stay tuned! Lees hier het laatste nieuws van het Muziekhuis!

Al een jaar of twee organiseren we vanuit het Muziekhuis muziekactiviteiten voor cliënten van Zorggroep Solis. Via verschillende deelprojecten hebben we meer muziek in de levens van ouderen gebracht. Heel waardevol en voor alle betrokkenen inspirerend! In de toekomst willen we de projecten verder gaan verbreden en versterken. Dit is één van de redenen waarom we in het nieuwe jaar een interessante bijeenkomst over kunst en ouderen organiseren samen met Kunstcircuit, voor professionals in kunst en zorg. Ook vanuit en via het netwerk van Kunstcircuit worden verschillende activiteiten voor ouderen georganiseerd. Hieronder vind je alvast de vooraankondiging.

 

=====

 

VOORAANKONDIGING

Themabijeenkomst kunst & ouderen

Zaterdag 13 januari 2018

Een tv- en theaterbewerking van de Hendrik Groen’s bestseller “Pogingen iets van het leven te maken”, een florerende Omroep MAX, aandacht voor ouderen in op radio, tv en in kranten, en ja, ook diverse subsidieprogramma’s voor projecten met, voor en door ouderen. Ouderen zijn ‘hot’.
Maar wie is de oudere, bestaat de oudere wel en wat kunnen wij de kunstprofessional voor de oudere betekenen?

Om op deze vragen een antwoord te vinden organiseert Kunstcircuit Deventer samen met Muziekhuis Deventer op zaterdag 13 januari een inspiratieochtend over het werken als kunstprofessional in de zorg. Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn de kunstprofessionals, organisatoren van projecten in de zorg en mensen uit de zorg. Aan de hand van een aantal best practices worden er workshops georganiseerd waarin uitwisseling en kennisdeling plaatsvindt en die dienen ter inspiratie voor jou als kunstprofessional. Deelnemers krijgen de gelegenheid minimaal twee workshops te volgen.

Om alvast met elkaar kennis te maken starten we met een gezamenlijk ontbijt en sluiten we ook weer af met een plenaire bijeenkomst.

Deelname is gratis, wel 30 visitekaartjes meenemen.

Dagvoorzitter: Marcel de Groen
Locatie: Muziekhuis Deventer

09.30-12.30 uur


No Comments


Leave a comment