Email: info@muziekhuisdeventer.nl | Tel: 06 4721 4907

Nieuws

Stay tuned! Lees hier het laatste nieuws van het Muziekhuis!

Op 6 juli 2020 komt een einde aan Muziekhuis Deventer. Met spijt hebben we geconcludeerd dat dit de enige optie is gelet op het huidige gemeentelijke, culturele klimaat en de omstandigheden en mogelijkheden van alle betrokkenen.

 

Na een zeer energieke opstart van initiatiefnemers Iris van de Kamp en Arjen van El heeft Muziekhuis Deventer 7 jaar gefloreerd als locatie voor muzieklessen en als bron voor mooie projecten op het gebied van kunsteducatie en projecten in het sociale domein. Er is een netwerk ontstaan van zelfstandige muziekdocenten die elkaar weten te vinden in projecten als het Muziekhuis Popconcert, Muziek voor ouderen, Leerlingenconcerten, Muziekvrienden aan de IJssel.

 

Muziekhuis Deventer heeft een voorbeeldfunctie vervuld in de sterk veranderende culturele sector waarin ondernemerschap voorop staat. Bovendien is het een begrip geworden in Deventer en omliggende gemeenten. Het is een plek waar een groot aantal kinderen, jongeren en volwassenen wekelijks met veel plezier hun muzieklessen volgen of repeteren met hun orkest, band of koor. Bij het beheer van het Muziekhuis en de organisatie van de projecten hebben we jaren steun gehad van een vaste groep enthousiaste vrijwilligers. Ook zijn we dankbaar voor de vele partners in de stad met wie we samengewerkt hebben en de fondsen die onze projecten ondersteund hebben.

 

De afgelopen vijf jaar is geprobeerd om een meer structurele inbedding te realiseren in de stad door de gemeente te vragen Muziekhuis Deventer met een klein bedrag financieel te ondersteunen (structureel en niet via projecten). In 2019 werd evenwel duidelijk dat hier geen gehoor aan wordt gegeven. De gemeente kiest ervoor om alleen bestaande structuren te financieren en is, ondanks veel positieve feedback, niet bereid mee te investeren in een nieuwe structurele, betaalbare locatie.

 

Naast het ontbreken van financiële steun van de gemeente, speelt op dit moment het feit dat de huur in Geertruidentuin eind 2020 afloopt, door de daar op handen zijnde bouwplannen. Alle betrokkenen ervaren en zien de waarde van een gezamenlijke plek, maar er is weinig vertrouwen dat er een nieuwe geschikte, betaalbare plek beschikbaar komt. Wij spreken als Muziekhuis evenwel de wens uit dat, ondanks de beëindiging, het netwerk en de samenwerking tussen docenten en leerlingen blijven bestaan.

 

Wat betekent dit? Tot aan de zomervakantie blijft alles zoals het nu is. Op de achtergrond gaan het bestuur en de docenten aan de slag met alles wat komt kijken bij het afbouwen van het Muziekhuis. Via uw eigen docent wordt u op de hoogte gehouden van de voor u relevante gebeurtenissen.


No Comments


Leave a comment